Europski sud: Rezultati studije o glifosatu ne smiju biti tajni

Europski sud odlučio je u četvrtak da javni interes preteže nad komercijalnim u pristupu informacijama iz studije o utjecaju glifosata na zdravlje ljudi koju je provela Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA). EFSA je prethodno odbila pristup rezultatima testiranja o tom raširenom herbicidu. Sud je svojom odlukom poništio tu EFSA-inu zabranu što su jedan od istraživača i tri zastupnika Zelenih u Europskom parlamentu zatražili pristup studiji o glifosatu za koje postoje sumnje da je kancerogen.