Hrvatski znanstvenici: Seksualna orijentacija ne definira kvalitetu roditelja

Više od više od 200 znanstvenika i stručnjaka javnosti se obratilo pripćenjem povodom diskusije u javnosti o temi prava na udomiteljstvo istospolnim parovima. Konzervativna vlada gura prijedlog Zakona o udomiteljstvu kojim bi se isključili istospolni parovi, a pomoć im pružaju udruge koje se bore protiv istospolnih brakova, poput U ime obitelji koja ide toliko daleko da u javni prostor ubacuje kvaziznanstvena istraživanja koja su američki sociolozi i psiholozi odbacili kao nevjerodostojne. Više od 200 hrvatskih znanstvenika poziva Vladu da "u najboljem je interesu djece i roditelja, kao i društva u cijelosti, priznati i prihvatiti raznovrsnost postojećih obiteljskih zajednica i odnosa u Hrvatskoj". Ističu da su stručne organizacije u svijetu (npr. Američka psihološka asocijacija, Američka psihijatrijska asocijacija, Američka akademija za pedijatriju) donijele su službene dokumente u kojima zaključuju da je u najboljem interesu djece omogućiti uživanje u sigurnosti i trajnoj brizi dvoje roditelja neovisno o spolu ili seksualnoj orijentaciji tih roditelja, što su potkrijepili i popisom literature na kraju priopćenja.

U nastavku donosimo cijelo priopćenje:

"Poštovani,
U posljednjih nekoliko dana svjedoci smo diskusije u javnosti o temi prava na udomiteljstvo istospolnim parovima, tj. u hrvatskom pravnom kontekstu – životnim partnerima i neformalnim životnim partnerima. Smatramo da smo kao znanstvenice i znanstvenici, stručnjakinje i stručnjaci, društveno odgovorni u ovom trenutku javno progovoriti o suvremenim znanstvenim spoznajama o ovoj temi.

Unatoč čestim predrasudama, rezultati dugogodišnjih i sveobuhvatnih istraživanja do sada nisu uspjeli dokazati da su LGBT osobe (biološki roditelji, udomitelji ili posvojitelji) manje sposobne od osoba heteroseksualne orijentacije biti roditelji, kao niti da je psihosocijalni razvoj njihove djece na neki način ugrožen u odnosu na djecu heteroseksualnih roditelja. Dapače, podaci znanstvenih istraživanja konzistentno pokazuju da kvaliteta i učinkovitost roditeljstva nije povezana sa seksualnom orijentacijom roditelja. Odnosno, djeca koja žive s dva roditelja istog spola ne razlikuju se od djece koja žive s dva roditelja različitog spola u širokom spektru ishoda važnih za dobrobit djece, kao što su školski uspjeh, kognitivni razvoj, socijalne vještine i mentalno zdravlje. LGBT osobe mogu, jednako kao i osobe heteroseksualne orijentacije, pružiti primjerenu podršku, toplinu i zdravo okruženje svojoj djeci.

Znanstvena literatura ističe kvalitetu obiteljskih odnosa i prisutnost dovoljne količine socijalnih, psiholoških i ekonomskih resursa i podrške roditeljima kao najznačajnije čimbenike dobrobiti djece i kvalitete odnosa djece s roditeljima, daleko važnije od spola i seksualne orijentacije roditelja. Sukladno tome, stručne organizacije u svijetu (npr. Američka psihološka asocijacija, Američka psihijatrijska asocijacija, Američka akademija za pedijatriju) donijele su službene dokumente u kojima zaključuju da je u najboljem interesu djece omogućiti uživanje u sigurnosti i trajnoj brizi dvoje roditelja neovisno o spolu ili seksualnoj orijentaciji tih roditelja.

Ovdje bismo željeli skrenuti pažnju na neispravno korištenje ili čak miješanje pojmova posvojenje i udomiteljstvo u tekućim javnim raspravama. Udomiteljstvo je oblik socijalne usluge smještaja ili boravka djeteta koju pruža udomitelj sa svojom obitelji ili udomitelj koji živi sam. Posvojenje je oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojim se stvara trajni odnos roditelja i djeteta.

U najboljem je interesu djece i roditelja, kao i društva u cijelosti, priznati i prihvatiti raznovrsnost postojećih obiteljskih zajednica i odnosa u Hrvatskoj. S obzirom da znanstveni podaci pružaju konzistentne, međusobno sukladne empirijske podatke o tome da nema značajnih razlika u ishodima djece koja odrastaju u obiteljima s homoseksualnim ili heteroseksualnim roditeljima, želimo vjerovati da će se hrvatske institucije u donošenju propisa i reguliranju procedura voditi upravo znanstvenim spoznajama, a ne predrasudama i stereotipima, te da djeci, kojoj je to potrebno, neće uskraćivati prilike za privremeno udomljenje od strane pojedinaca ili parova, bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju. Pozivamo Vladu i Sabor Republike Hrvatske da uistinu rade u najboljem interesu djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi i omoguće im ostvarivanje pretpostavki za uživanje u sigurnosti i brizi udomitelja, neovisno o spolu ili seksualnoj orijentaciji udomitelja.
U potpisu: 
prof. dr. sc. Željka Kamenov, psihologinja

dr. sc. Maja Tadić Vujčić, znanstvena suradnica, psihologinja
doc. dr. sc. Marina Štambuk, psihologinja
dr. sc. Antonija Maričić, psihologinja
Lana Hrgovan, edukacijski rehabilitator i gestalt psihoterapeut
Ana Milčić Horvat, prof. psihologije i gestalt psihoterapeut
mr. sc. Irena Čorko Meštrović, psiholog i psihoterapeut
Jasenka Pregrad, psiholog, psihoterapeut, supervizor
Sandra Tolić, mag. psihologije
Mihael Kozina, psiholog i psihoterapeut
Tereza Oreb, mag. act. soc.
Sena Puhovski, klinički psiholog i psihoterapeut
Kamea Jaman, prof. psihologije
doc. dr. sc. Valerija Križanić, psihologinja
doc. dr. sc. Ana Babić Čikeš, psihologinja
dr. sc. Dino Krupić, psiholog
doc. dr. sc. Ana Kurtović, psihologinja
Asja Zenko, psihologinja
Vesna Katalinić, dipl. soc. radnica
Kristina Starčević Kaić, prof. socijalne pedagogije i psihoterapeutica
Ivana Lukičević, dipl.soc.radnica
Lana Gjurić, mag. psihologije
Nikolina Dubravac, prof. psihologije
Natalija Stanković, prof. psihologije
Lidija Rezić, prof. psihologije
Sanja Orešković, dipl.socijalni pedagog i psihoterapeut
Marina Trbus, prof. psih.,  univ.spec.iur
Ivana Ćosić Pregrad, klinički psiholog
Jasna Belamarić, prof. psihologije
doc. dr. sc. Marija Brajdić Vuković, sociologinja
dr. sc. Pavel Gregorić, filozof
Helena Rašić Radauš, mag.psych.
dr. sc. Tanja Vučković Juroš, sociologinja
Jelena Baborac, mag. psihologije
Doc.dr.sc. Bruna Profaca, klinička psihologinja
Doc.dr.sc. Ivana Maurović, prof. socijalni pedagog
mr.sc. Velimir Dugandžić, prof. socijalni pedagog, psihoterapeut i supervizor 
Alenka Krivicic Jedrejcic, psiholog i psihoterapeut
Nermina Mehić, mag. psych.
Katarina Tomanović, prof. psihologije
prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić, psihologinja
Matea Popov, prof. psihologije
Maja Močibob, psihologinja
dr. sc. Vera Ćubela Adorić, izv. prof., psihologinja
doc. dr. sc.  Aleksandra Huić, psihologinja
dr. sc. Valentina Kranželić, izv. prof., socijalna pedagoginja  
Marija Stojević, magistra psihologije 
Prof. dr. sc. Meri Tadinac, psihologinja
mr. spec. Iva Žegura, klin. psih., prof., psihologinja
Prof. dr. sc. Gordana Keresteš, psihologinja
Marina Milković, mag. psihologije
Tia Tomiša, dipl. psih. 
dr. sc. Margareta Jelić, izv. prof., psihologinja
Ana Marija Španić, mag.psihologije
Nina Kolanović mag.psihologije, psihoterapeutkinja
Anja Vuković, mag. psihologije
doc. dr. sc. Tena Vukasović Hlupić, psihologinja
Lea Devčić Conjar, mag.psych.
Ines Ostović, mag. psihologije
Valentina Cindori, dipl. def. socijalni pedagog
Lina Đulvat, psihoterapeut  
Anamarija Vuić, mag. psych.
dr. sc. Ivana Jugović, psihologinja
Ivana Radić, dipl. psih.
Irena Jurjević, magistra pedagogije i sociologije, psihoterapeutkinja
Jana Kujundžić, magistra sociologije i rodnih studija
dr.sc. Gabrijela Vrdoljak, psihologinja
mr.sc. Sandra Čirkinagić, dipl.soc.radnica
dr.sc. Zrinka Ristić Dedić, psihologinja
Petra Čeč, mag. psihologije
Mirna Jakšić, psiholog
Dr Ljiljana Bastaić, psihijatrica, psihoterapeutkinja
doc. dr. sc. Barbara Kalebić Maglica, psihologinja
Marija Roth, prof. psihologije, psihoterapeutkinja
Biserka Tomljenović, dipl. soc. radnica, psihoterapeutkinja
Martina Mladić, prof.psihologije
Davor Vinković, mag. psych.
Kristina Vinković, mag. psych.
prof.dr.sc. Gordana Kuterovac Jagodić, psihologinja
doc. dr. sc. Marlena Plavšić, psihologinja
Jelena Paić-Antunović, dipl.psih.
Mia Host, dipl.psiholog - prof. i geštalt psihoterapeut
doc.dr.sc. Jasminka Juretić, psihologinja
Daniela Vukelja, dipl. socijalna.pedagoginja
doc.dr.sc.paed. Barbara Kušević
dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, red. prof, psihologinja 
Ante Župić, mag. psych.
dr. sc.  Brigita Miloš, FFRi
dr.sc.paed. Ana Širanović
Stanislava Jenić, psiholog
doc.dr.sc.ped. Marija Bartulović
doc.dr.sc. Andrea Vranić, psihologinja
Božena Razlog, psihoterapeut
Ana Ajduković, mag.cult.
Danijela Ustić, socijalna pedagoginja
Tihana Stapić, mag.psych.
Marija Eva Ugrina Bovan, psiholog i psihoterapeut
Lana Pehar, mag. psihologije
Zdravko Starčević, dipl. soc.radnik
Helena Rajčić, mag. psihologije
Mirna Keresteš, mag. psihologije
Bogumil Kulaga, prof.psihologije 
Andreja Bartolac, prof.psihologije
Mirjana Mozer, prof. psihologije
dr. sc. Josip Šabić, psiholog
Melita Novak Ban, dipl.soc.radnica
Petra Takač, mag.psihologije
Boris Duras, psihoterapeut
Andrea Čvrljak, prof.psihologije i psihoterapeut
doc. dr. sc. Adrijana Bjelajac, prof. psihologije i psihoterapeut
Alenka Bilić dipl.soc.radnica
doc. dr.sc. Miranda Novak, psihologinja i psihoterapeutkinja;
Magdalena Marković, mag.psych.
prof.dr.sc. Mladenka Tkalčić, psihologinja
izv.prof.dr.sc. Sanja Smojver-Ažić, psihologinja
dr. sc. Claire Sangster Jokić
Irena Miletić, struč. spec. inf.
Branka Jakelić, mag. pedagogije, književnosti i muzike, psihoterapeutkinja
Silvana Čeko Jurišić, pedagoginja i psihoterapeutkinja
Karolina Hrga, mag. komp. književnosti, izvršna direktorica Centra za ženske studije
Ana Zbiljski,mag. povijesti i mag. edukacije povijesti
Jelena Pensa Galian, psihologinja i magistra djecje i adol. psihijatrije
Prof. dr. sc. Kristina Urbanc, socijalna radnica, redovita profesorica u trajnom zvanju,  dječji integrativni psihoterapeut
Marijana Zrna, dipl.soc.radnica
Renata Sever, dipl.soc.radnica
Jelena Wranna Kovač, prof. soc. pedagoginja
Branka Šalamon, mag. soc. rada
Jasminka Pešut dipl. sociologinja
dr. sc. Toni Babarović, izv. prof., psiholog
dr. sc. Iva Šverko, izv. prof., psihologinja
prof. dr. sc. Renata Franc, psihologinja
dr. sc. Anja Wertag, psihologinja
Lana Lučić, psihologinja
Mara Šimunović, psihologinja
Majda Bujan, mag.iur.
Suzana Komušar, voditeljica financija Centra za ženske studije
mr.sc. Maja Gabelica Šupljika, prof. psihologije
doc.dr.sc. Ana Opačić, socijalna radnica
doc.dr.sc. Marina Milić Babić, socijalna radnica, Gestalt savjetovateljica
doc.dr.sc. Alan Medić.dr.med.spec.epidemiolog i GT psihoetapeut
Melita Horvat, mag.act.soc.
Mirna Bojić, dipl.soc.radnica
Vesna Lepen Vidrač, dipl.soc.radnica
Josipa Brezničar, mag.soc.pol.
Martina Kovačić Lesar, mag.act.soc.
izv. prof.dr.sc. Maja Laklija, socijalna radnica, Gestalt savjetovateljica
dr.sc. Inja Erceg, prof. psihologije
Olga Špirk Bali, dipl.soc.radnica
mr.sci.Polona Bencun Gumzej, dr.med
Danijel Bićanić, mag. psych.
Martina Gajić, mag. psych. 
Olivera Petrak, prof. psihologije
doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, prof. psih.
doc.dr.sc. Anja Mirosavljević, socijalna pedagoginja
Jasmina Sočković, prof. psihologije i psihoterapeut
Izv.prof.dr.sc. Ivana Jedud Boric, socijalna pedagoginja
Maja Vukmanić Rajter, prof. socijalne pedagogije
Hana Hrpka, prof.psihologije
Pavle Mamužić,diplomirani psiholog - profesor
Emina Horvat, profesorica i pedagoginja
Daina Udovicich Corelli mag.psiholog. gestalt psihoterapeut
Tanja Tkalec, dipl. socijalna radnica
Maja Sabol Žganec, dipl.iur.
dr. sc. Iris Marušić, psihologinja
doc. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić, psihologinja
Iva Žic, dip.socijalna radnica
doc. dr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić, psihologinja
dr.sc. Tanja Jurin, psihologinja
dr. sc. Sanda Pletikosić Tončić, psihologinja
Martina Čarija, prof. psihologije
Sanja Radica, prof. psihologije
Sandro Belić. mag.theol,. psihoterapeut
doc.dr.sc. Marijana Kletečki Radović, socijalna radnica
Iskra Pejić, prof. psihologije
Petar Bezinović, psiholog
Dr.sc. Mirjana Mavrak, profesor pedagogije i psihologije
Maja Erceg, mag. psych.
Ana Bogdanić, psihologinja
doc. dr. sc. Miljana Kukić, psihologinja
Vinka Pučić, psiholog i psihoterapeut 
Vilma Mazija, profesor pedagogije, profesor sociologije i psihoterapeutkinja
Lana Penezić, prof. sociologije i filozofije
doc. dr. sc.  Ivana Hromatko, psihologinja
Lana Bobić, mag.teol.
doc. dr. sc. Tihana Brkljačić, psihologinja
Prof.dr.sc.  Mirjana Krizmanić
Andrew Hodges, PhD Social Anthropology 
dr.sc. Paul Stubbs
dr. sc. Dea Ajduković, psihologinja
prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer, sociolog
Damir Tarokić,  klinički psiholog
mag. archeol. Jana Škrgulja
tdr.sc. Željko Zgrablić
Aleksandra Vaskova, dr.med.
Mirna Čagalj Farkas, psihologinja
mr.spec.Ines Denona klinički psiholog i geštalt psihoterapeut
dr. sc. Valnea Žauhar, psihologinja
Tanja Dejanović Šagadin, prof. psihologinja i psihoterapeutkinja
Maja Lovrin Đurović prof.,psihologinja, gestalt psihoterapeutkinja 
Andrea Gerčar, mag.psihologije
doc.dr.sc. Zlatan Krajina
prof.dr.sc. Vesna Vlahović-Štetić, psihologinja 
Nataša Barolin Belić, spec theol, gestalt psihoterapeutkinja EAGT, ECP, seksualna terapeutkinja
doc. dr. sc. Kosta Bovan
Prof. dr. sc. Biljana Kašić, sociologinja
dr.sc. Fadil Imširović, edukator rehabilitator
Vedrana Kurjan Manestar, prof. pedagogije, gestalt psihoterapeutkinja
Mirjana Kačavenda, psihologinja
Sofija Mastelica Stokuća, mag.psihologije, psihoterapeut 
dr. sc. Damir Lučanin, prof. v. š., psiholog
mr.spec.Draženka Topolnjak Pavišić, klinički psiholog
Tomislav Pučić, klinički psiholog, psihoterapeut
Kristina Pauro, dipl. psiholog-prof.
Pavo Marinović, mag. psihologije
dr. sc. Jadranka Brnčić

Literatura:
1. American Psychological Association (2005). Lesbian and Gay Parenting. American Psychological Association.
2. Crouch, S. R., McNair, R. i Waters, E. (2016). Impact of family structure and socio‐demographic characteristics on child health and wellbeing in same-sex parent families: A cross-sectional survey. Journal of Paediatrics and Child Health, 52(5), 499-505.
3. Goldberg, A. E. i Allen, K. R. (2012). LGBT-parent families: Innovations in research and implications for practice. New York: Springer Science & Business Media.
4. Golombok, S., Mellish, L., Jennings, S., Casey, P., Tasker, F. i Lamb, M. E. (2014). Adoptive gay father families: Parent–child relationships and children's psychological adjustment. Child Development, 85(2), 456-468.
5. Manning, W. D., Fettro, M. N. i Lamidi, E. (2014). Child well-being in same-sex parent families: Review of research prepared for American Sociological Association Amicus Brief. Population Research and Policy Review, 33(4), 485-502.
6. Maričić, A., Štambuk, M., Tadić Vujčić, M. i Tolić, S. (2016). Roditeljstvo LGB osoba u Hrvatskoj: „Ja nisam gej mama, ja sam mama“. Zagreb: Jesenski i Turk. 
7. McInerny, T. K. Adam, H. M., Campbell, D. E., DeWitt, T. G., Foy, J. M., Kamat i D. M.(2016). American Academy of Pediatrics Textbook of Pediatric Care. American Academy of Pediatrics.
8. Vučković Juroš, T. (2017). Comparing the Outcomes of Children of Same-Sex and Opposite-Sex Partners: Overview of the Quantitative Studies Conducted on Random Representative Samples. Revija za sociologiju, 47(1), 65-95.

hrvatski-znanstvenici-seksualna-orijentacija-ne-definira-kvalitetu-roditelja-6994-9506.jpg

Podaci znanstvenih istraživanja konzistentno pokazuju da kvaliteta i učinkovitost roditeljstva nije povezana sa seksualnom orijentacijom roditelja
Podaci znanstvenih istraživanja konzistentno pokazuju da kvaliteta i učinkovitost roditeljstva nije povezana sa seksualnom orijentacijom roditelja
Foto: 
Pixabay

Vijesti