Istanbulska konvencija stupa na snagu tek 1. listopada

U nazočnosti zamjenice glavnog tajnika Vijeća Europe Gabrielle Battaini-Dragoni, stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Vijeću Europe veleposlanik Miroslav Papa u utorak je položio kod depozitara, glavnog tajnika Vijeća Europe, ispravu o ratifikaciji Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (tzv. Istanbulska konvencija), zajedno s rezervom i interpretativnom izjavom, priopćeno je iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Time je Hrvatska postala 31. država koja je ratificirala Istanbulsku konvenciju. U skladu s člankom 75. stavkom 4. Konvencije, Konvencija će stupiti na snagu za Republiku Hrvatsku 1. listopada.

Podsjetimo, Sabor je velikom većinom glasova donio Zakon o potvrđivanju Istanbulske konvenciju još 13. travnja. No, saborsko prihvaćanje zakona nije ujedno značilo da je Istanbulske konvencije automatski stupila na snagu u Hrvatskoj.

Zakon je prvo morao biti objavljen u Narodnim novinama, što se dogodilo mjesec dana kasnije - 16. svibnja, ali i tada uz napomenu da će se datum početka primjene odredbi iz Konvencije naknadno utvrditi.

Predajom isprave o ratifikaciji datum stupanja na snagu Konvencnije konačno je postao poznat. 

 

 

istanbulska-konvencija-stupa-na-snagu-tek-1.listopada-6752-8949.png

Hrvatska je postala 31. država koja je ratificirala Istanbulsku konvenciju
Hrvatska je postala 31. država koja je ratificirala Istanbulsku konvenciju
Foto: 
Council of Europe

Vijesti