Mijatović: Prekinite opstrukciju brodova nevladinih organizacija na Mediteranu

Dunja Mijatović, povjerenica za ljudska prava Vijeća Europe, pozvala je europske države da hitno prekinu s opstrukcijom nevladinih organizacija koje pomažu u spašavanju migranata na Mediteranu.

Nevladine organizacije imaju ključnu ulogu i treba im se omogućiti da slobodno koriste luke i druge objekte za spašavanje i pomaganje migrantima, navodi u današnjem priopćenju povjerenica za ljudska prava Vijeća Europe.

„Vrijeme je da europske države stave ljudska prava migranata, tražitelja azila i izbjeglica, kao i princip dijeljenja odgovornosti, u središte politike migracija i azila ", izjavila je Mijatović.

„Premda države imaju pravo kontrolirati svoje granice i osigurati sigurnost, to ne može biti na račun ljudskih prava. Nažalost, brojne zemlje članice Vijeća Europe ometaju rad NVO-a, što ugrožava živote mnogih ljudi“, upozorila je.

Mijatović podsjeća europske države da su dužne u akcijama spašavanja iskoristiti sve raspoložive kapacitete za traženje i spašavanje, uključujući i brodova nevladinih organizacija, uz potpuno poštivanje ljudskih prava migranata.

„Tijela za koordinaciju trebaju osigurati da upute dane tijekom operacija spašavanja u potpunosti poštuju ljudska prava spašenih migranata, uključujući sprječavanje njihova stavljanja u situacije u kojima bi im bilo ugroženo pravo na život ili gdje bi bili podvrgnuti mučenju, nečovječnom ili degradirajućem tretmanu, ili proizvoljnom lišavanju slobode“, stoji, među ostalim, u priopćenju povjerenice za ljudska prava Vijeća Europe.

mijatovic-prekinite-opstrukciju-brodova-nevladinih-organizacija-na-mediteranu-6789-9056.png

„Vrijeme je da europske države stave ljudska prava migranata, tražitelja azila i izbjeglica u središte politike migracija i azila ", izjavila je Mijatović
„Vrijeme je da europske države stave ljudska prava migranata, tražitelja azila i izbjeglica u središte politike migracija i azila ", izjavila je Mijatović
Foto: 
Council of Europe

Vijesti