Poništiti natječaj o zakupu SRC Svetice

Stranka ZA GRAD uputila je predstavku Ministarstvu uprave kojom je zatražila provođenje upravnog nadzora nad odlukama o davanju u zakup SRC Svetice i Dvorane Palmotićeva. Predstavkom se traži poništavanje natječaja i zaključka o zakupu, odnosno zaključka o privremenom korištenju tih objekata. SRC Svetice je gradonačelnik Zagreba, Milan Bandić, dao na upravljanje Hrvatskom nogometnom savezu, a Dvoranu Palmotićeva teakwondo klubu Osvit. 

Oba sportska objekta dana su u zakup bez zakonom propisane tržišne naknade, a bili su ustupljeni na privremeno korištenje bez javnog natječaja i bilo kakve naknade, čime je prekršen Zakon o vlasništvu, tvrdi ova stranka. Spomenuti Zakon, naime, propisuje da se nekretnine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave mogu dati na raspolaganje samo temeljem javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni. 

Osim toga, ni HNS ni teakwondo klub Osvit nisu registrirane za upravljanje i održavanje sportskih građevina, što je protivno uvjetima gradskog natječaja i odredbama Zakona o sportu. "Ovakvi primjeri davanja javnih sportskih objekata u bescijenje privatnim osobama alarmirali su i mnoge građane koji su nam u velikoj mjeri pomogli u prikupljanju relevantnih podataka, pa je ovo rezultat našeg zajedničkog napora", kaže Iva Kvakić, supredsjednica stranke ZA GRAD, koja poziva građane da im se obrate sa sličnim informacijama.