Rod ili rođaci?

rod-ili-rodaci-6148.jpg

Hasanbegovićeva optužba: "Ovo je pokušaj penetracije rodne ideologije u strateški dokument, a takva ideološka kolonizacija neće proći ni u kojem obliku”, zvuči kao uputnica za Freudov kauč, ali više zabrinjava "skrpana većina" koja je digla ruku za "brisanje roda" pripisujući nam na taj način da "dijaboliziramo naciju i uzvisujemo multikulturalizam"
Hasanbegovićeva optužba: "Ovo je pokušaj penetracije rodne ideologije u strateški dokument, a takva ideološka kolonizacija neće proći ni u kojem obliku”, zvuči kao uputnica za Freudov kauč, ali više zabrinjava "skrpana većina" koja je digla ruku za "brisanje roda" pripisujući nam na taj način da "dijaboliziramo naciju i uzvisujemo multikulturalizam"
Foto: 
FaH

Svjedočimo sve intenzivnijim napadima udruga "obiteljaša" na zagovornike ratifikacije Istanbulske konvencije. Svoje su prste imali u diskriminatornom, civilizacijski nedopustivom, definiranju obitelji novog Obiteljskog zakona. Pritišće se Vlada, organiziraju se prosvjedi na kojima se vješto koriste "alternativne činjenice" - rodna teorija je tako postala rodnom ideologijom, a zna se kako smo osjetljivi prema ideologijama!

Dan uoči sjednice Gradske skupštine, 27. rujna 2017., protivno "dobrim običajima" dostave prijedloga, zastupnici/e zagrebačke Gradske skupštine dobili su "prijedlog za izmjene" teksta Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine prema kojemu se na mjestima na kojima se spominje "rod" isti zamjenjuje "spolom".

Evo kako je Gradonačelnik, kao predlagatelj, obrazložio svoju odluku:

"S ciljem dosljednije uskladbe pojmova što ih se rabi u prijedlogu Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine i pripadajućim dokumentima s terminologijom koja je pretežito i uobičajeno u uporabi u hrvatskom pravnom sustavu, pojam 'rodni' predlaže se izostaviti iz cijelog teksta Prijedloga razvojne strategije i pripadajućih dokumenata, slijedom čega se predloženim zaključkom predlaže brisanje termina 'rodni' iz cjelokupnog teksta Prijedloga strategije“ (istaknula R. B.).

U spornom prijedlogu koji je došao na klupe zastupnika/ica u zagrebačkoj Gradskoj skupštini navodi se da se spol "pretežito" spominje u zakonskim dokumentima - što ne odgovara istini. 

Uz temeljni Zakon o ravnopravnosti spolova, Nacionalna politika za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine, koja je još uvijek na snazi -  nova kasni zbog prijepora oko članova/ica Radne skupine, tj. pritisaka ekstremne desnice da se u skupinu uključe i njihovi predstavnici (premda u njihovim organizacijama kao što su Ordo Juris ili Vigillare i nema žena!), Nacionalni akcijski planovi za ravnopravnost spolova i brojni drugi zakonski dokumenti vezani uz ravnopravnost spolova koriste ravnopravno, s razumijevanjem razlike, oba pojma. 

Grad Zagreb je do sada, kako u svojoj Strategiji tako i u Akcijskim planovima i kroz Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, za provedbu ravnopravnosti koristio oba pojma, a sustavno koristio "rod" i njegove izvedenice kada se govorilo o nasilju nad ženama: "rodno uvjetovano nasilje" ili zahtjevima za proračun koji bi bio "rodno osjetljiv", tj. "rodni proračun". Dovoljno je pogledati izvješće Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada za 2016. koje je potpisala predsjednica Povjerenstva Margareta Mađerić (HDZ).

Gore navedeni "hrvatski pravni sustav" "pretežito i uobičajeno" koristi rod, pa ako su zakonski dokumenti koji se posebice odnose na ravnopravnost spolova "drugotni", Zakon o sprječavanju diskriminacije u samoj "Svrsi zakona" u članku 1. navodi:

(1) Ovim se Zakonom osigurava zaštita i promicanje jednakosti kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, stvaraju se pretpostavke za ostvarivanje jednakih mogućnosti i uređuje zaštita od diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.

Zakon je izglasan još 2008. i čudi kako su budni čuvari biblijskih vrijednosti propustili reagirati na uključivanje "rodnog identiteta, izražavanja i seksualne orijentacije" u Zakon u vrijeme kada se donosio ili im je netko šapnuo o opasnosti rodne teorije prekasno. Možda bi zagovornici brisanja roda trebali priupitati Vladimira Šeksa, potpisnika, kao predsjednika Sabora, Strategije razvitka službene statistike RH za razdoblje 2004-12. zašto je pod točkom 7.10 ozakonio Rodnu statistiku? 

Predlagatelj "izmjene" nije otpoštovao ni međunarodne dokumente kojima je Hrvatska potpisnica - od UN-ove Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) koja traži  "integraciju i uvođenje rodne perspektive u sve politike, strategije, planove (uključujući operativne planove) i programe..."  do Uredbe (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavi programa o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014–2020. u kojoj stoji: "U provedbi Programa također bi trebalo obratiti pažnju na promjene u pravu Unije i u sudskoj praksi Suda Europske unije u vezi s daljnjim rodnim aspektima, uključujući rodni identitet", bez obzira što o tome misle oni koji su opsjednuti "rodnom ideologijom" ne razumijevajući razlike spola, roda i rodnih uloga.

Ako ste i vi oni koji ne pristajete na binarne podjele, evo što radite, ako niste znali:

"Na djelu je dekonstrukcija spola, ali ne samo to. Paralelno se događa dekonstrukcija nacionalnog identiteta i dekonstrukcija parlamentarne demokracije. Na mjesto spola nameće se rod, naciju se dijabolizira i uzvisuje se multikulturalizam, a parlamentarnu demokraciju pokušava se zamijeniti participativnom demokracijom u kojoj međunarodne nevladine udruge i tehnokrati, odnosno 'eksperti' koji izlaze iz tko zna čijih šešira, imaju udjela u vlasti kao jednakopravni partneri država i vlada."  Vidjeti ovdje tekst na Laudato.hr

Kome smeta rod i kome je zasmetao rod u Gradskoj skupštini ne trebamo nagađati.

Svjedočimo  sve intenzivnijim napadima udruga "obiteljaša" na zagovornike ratifikacije Istanbulske konvencije. Svoje su prste imali u diskriminatornom, civilizacijski nedopustivom, definiranju obitelji novog Obiteljskog zakona. Pritišće se Vlada, organiziraju se prosvjedi na kojima se vješto koriste "alternativne činjenice" - rodna teorija je tako postala rodnom ideologijom, a zna se kako smo osjetljivi prema ideologijama! U pozivu na prosvjed protiv ratifikacije i primjene Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Splitu, roditelje se strašilo "spolnim eksperimentima nad našom djecom" - dok su tu istu djecu zlostavljali nagovorom da nose transparente: "Želim biti dječak, a ne 'ono'". Neka dokažu da dijete zna što je "ono". 

Mogu oni zlorabiti djecu kada su uspješno izlobirali da se izvješće o radu pravobraniteljice za djecu ne prihvati u Saboru,  pa sad nema tko brinuti oko zloporabe djece. Briga "obiteljaše" i za žene - prijetvorno je da se Vigilare brine za žene – "Zaštitimo žene odbacimo (rodnu) ideologiju"  - naziv je skupa u Splitu, a Vigilare u svojoj 'misiji i viziji' žene i njihovu zaštitu i ne navodi .Vidjeti ovdje tekst na Vigilare.hr 

Pritisak pripadnika ultrakonzervativnih udruga - isprepletenih "rodnim odnosima" koji su kao hobotnica svojim krakovima, via Hasanbegović-Esih, stisnuli i gradonačelnika, ne popušta. Istina, njega nije teško ucijeniti "svjetonazorskim temama" - važno je  da proračun ide na ruku "rođacima".  

Odluka o "brisanju roda" donesena je, kao uostalom i "važnije odluke", poput one o prihvaćanju izvještaja o nedovoljno transparentnom polugodišnjem trošenju proračunskih sredstava, većinom. Tijesnom, ali većinom. Izbrisala bi ta poslušna većina i manjine, a i nas iz skupštinske oporbe, smetamo im. Hasanbegovićeva optužba: "Ovo je pokušaj penetracije rodne ideologije u strateški dokument, a takva ideološka kolonizacija neće proći ni u kojem obliku”, zvuči kao uputnica za Freudov kauč, a više zabrinjava "skrpana većina" koja je digla ruku za "brisanje roda" pripisujući nam na taj način da "dijaboliziramo naciju i uzvisujemo multikulturalizam“.

Možda i nije sve tako crno (iako je ova izmjena došla pod krinkom noći!) jer je Vlada, nasuprot zahtjevima "obiteljaša" da se rod stigmatizira, prije nekoliko dana prihvatila Nacionalnu strategiju zaštite od nasilja u obitelji (2017-20.) u kojoj rod nije izbrisan te se u njoj navodi "rodno uvjetovano nasilje", "rodno uvjetovana diskriminacija", "rodni proračun" i sl.  Kako je izgledno, i Istanbulska konvencija će biti ratificirana do kraja godine. Ona osuđuje rodno utemeljeno nasilje. I ono strukturalno kakvo je proveo Bandić.

Jer i nad popom ima Bruxelles!

Autorica je potpredsjednica Nove ljevice i članica Kluba Lijevog bloka u Gradskoj skupštini