"Sabor mora poslati referendumska pitanja Ustavnom sudu"

Kuća ljudskih prava Zagreb izražava zadovoljstvo činjenicom što inicijative za raspisivanje referenduma nisu prikupile dovoljan broj potpisa građanki i građana Hrvatske, jer bi se njihovim provođenjem ozbiljno narušila Ustavom i međunarodnim konvencijama garantirana ljudska prava.

Istodobno, pozivaju Sabor da bez obzira na neuspjeh građanskih inicijativa zatraži pravorijek Ustavnog suda o referendumskim pitanjima.

„Smatramo kako referendumska pitanja o ograničavanju prava manjinskih saborskih zastupnika i otkazivanju Istanbulske konvencije nisu u skladu sa standardima zaštite ljudskih prava, odnosno da predstavljaju ozbiljno kršenje temeljnih prava pripadnika nacionalnih manjina i prava žena na zaštitu od nasilja“, stoji u priopćenju.

Izuzimanje predstavnika manjina u zasebnu skupinu zastupnika predstavljalo bi, pojašnjavaju, nerazmjerno i neopravdano kršenje aktivnog biračkog prava pripadnika nacionalnih manjina i povredu nacionalne ravnopravnosti kao jedne od temeljnih vrednota ustavnog poretka RH.

Kuća ljudskih prava podsjeća i da je sužavanje manjinskih prava u suprotnosti i s međunarodnim pravnim standardima koje se Hrvatska obvezala poštovati.

Istovremeno, u kontekstu Istanbulske konvencije, smatraju važnim da Ustavni sud da svoj pravorijek o tome može li se referendumom odlučivati o otkazivanju ratificiranih međunarodnih ugovora, posebno ugovora o zaštiti i promociji ljudskih prava.

„Važno je ustavno-sudskom praksom otkloniti trenutnu mogućnost zlouporabe demokratskog instrumenta referenduma za zadiranje u ljudska prava manjinskih i društveno ugroženih skupina“, poručuju.

Pozdravljaju najavu premijera Andreja Plenkovića o pokretanju postupka za izmjenu i dopunu postojećeg Zakona o referendumu kojim bi se razriješile postojeće pravne praznine Novi zakon trebao bi onemogućiti referendumske inicijative koje za cilj imaju direktnu ili indirektnu derogaciju stečenih ljudskih prava, smatraju aktivisti iz Kuće ljudskih prava Zagreb.