Upozorenje Ministarstvu rada na moguću diskriminaciju u mjerama poticanja zapošljavanja

Ured pučke pravobraniteljice uputio je upozorenje Ministarstvu rada i mirovinskog sustava zbog moguće diskriminacije temeljem obrazovanja vezano za omogućavanje samo određenim profesijama da koriste mjere aktivne politike zapošljavanja.

Riječ je o mjerama „Potpora za zapošljavanje i stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“ i „Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg iskustva 30+“ koje su, prema Uvjetima i načinu korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2018. godini (Hrvatski zavod za zapošljavanje), namijenjene isključivo profesijama vezanima za socijalnu skrb, obrazovanje i zdravstvo.

U upozorenju odaslanom još 11. svibnja, upozorava se da mjere poticanja zapošljavanja posebno osjetljivih skupina građana mogu biti i jesu legitimni cilj kojim se može opravdati nejednako postupanje, ali da to onda mora biti utemeljeno na stručnoj i sveobuhvatnoj analizi.

„Neprihvatljivo je da su mjere dostupne samo određenim profesijama, čiji se odabir ne temelji na čvrstim pokazateljima iznadprosječno teškog položaja na tržištu rada. Drugim riječima, eventualno favoriziranje pojedinih profesija mora biti utemeljeno na analizi stanja na tržištu rada i uz uvažavanje svih relevantnih pokazatelja“, poručeno je iz Ureda pučke pravobraniteljice.

Ured podsjeća da je i u Smjernicama za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2018. do 2020. koje je usvojila Vlada, više puta istaknuto kako su one usmjerene na sve nezaposlene osobe, bez isticanja određenih profesija.

Isto vrijedi i za dokument „Paket mjera aktivne politike zapošljavanja u 2018. godini s naglaskom na izmjenama u odnosu na 2017.“, u kojem su sve mjere razrađene. Također, iz ovih dokumenata nije vidljiva ovlast HZZ-a da dopunjuje kriterije za korištenje mjera i sužava krug potencijalnih korisnika samo na određene profesije, podsjeća Ured pučke pravobraniteljice Lore Vidović.

„Potpore za zapošljavanje moraju biti dostupne svim korisnicima pod jednakim uvjetima, jer su najvećim dijelom financirane iz sredstava Europskih strukturnih fondova, pa podliježu obvezi primjene horizontalnih načela - promicanju uključivosti, jednakih mogućnosti, ravnopravnosti žena i muškaraca te zabrani diskriminacije“, zaključuje se u dopisu ministarstvu na čijem je čelu Marko Pavić.

Uz upozorenje o osnovanoj sumnji u diskriminaciju, Ministarstvu je predloženo i usklađivanje navedenih kriterija sa Smjernicama, Paketom mjera i horizontalnim načelima čime bi se korištenje ovih mjera omogućilo svim dugotrajno nezaposlenim osobama koje ispunjavaju druge propisane uvjete.

Prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava dužno je u roku 30 dana odgovoriti što je učinilo nakon upozorenja Ureda pučke pravobraniteljice.

upozorenje-ministarstvu-rada-na-mogucu-diskriminaciju-u-mjerama-poticanja-zaposljavanja-6732-8903.jpg

„Neprihvatljivo je da su mjere dostupne samo određenim profesijama, čiji se odabir ne temelji na čvrstim pokazateljima iznadprosječno teškog položaja na tržištu rada", upozorava Ured pučke pravobraniteljice Lore Vidović
„Neprihvatljivo je da su mjere dostupne samo određenim profesijama, čiji se odabir ne temelji na čvrstim pokazateljima iznadprosječno teškog položaja na tržištu rada", upozorava Ured pučke pravobraniteljice Lore Vidović
Foto: 
Ured pučke pravobraniteljice

Vijesti