Vargine smjernice o izdavanju "tablete za dan poslije" neprihvatljive i neprovedive

Hrvatsko farmaceutsko društvo ne prihvaća smjernice Hrvatske ljekarničke komore (HLJK) za izdavanje ellaOne tablete u ljekarnama, jer smatra da nemaju zakonskog uporišta i da su neprovedive, a pravobraniteljica za ravnopravnost spolova najavila je da će o smjernicama zatražiti očitovanje Hrvatske ljekarničke komore i Ministarstva zdravlja, javlja Hina.

"Smjernice HLJK ne možemo prihvatiti primarno stoga što nemaju uporišta u relevantnom hrvatskom niti europskom zakonodavstvu. Nadalje, smjernice HLJK smatramo neprovedivim u praksi", navodi se u izjavi Izvršne direktorice Hrvatskog farmaceutskog društva Maje Jakševac Mikša objavljenoj u ponedjeljak na internetskim stranicama HFD.

U izjavi se ističe da tijekom tečaja stručnog usavršavanja “Hitna kontracepcija u ljekarničkoj praksi: praktične implikacije odluke EK o bezreceptnom izdavanju” nije bilo govora o posebnim smjernicama za izdavanje ellaOne niti o obveznom formularu koje je nakon završetka tečaja objavila Hrvatska ljekarnička komora. Kaže se i da je taj tečaj stručnog usavršavanja organiziralo Hrvatsko farmaceusko društvo u suradnji s Hrvatskim društvom za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju, nakon što je HALMED objavio vijest da je Europska komisija, temeljem preporuke Europske agencije za lijekove (EMA), donijela provedbenu odluku o promjeni načina izdavanja hitnog kontraceptiva ellaOne iz receptnog u bezreceptni, koja je obvezujuća za zemlje članice EU.

Hrvatska ljekarnička komora objavila je i naputak ministra zdravlja Siniše Varge da se prilikom izdavanja lijeka ellaOne treba pridržavati protokola Komore.

U Smjernicama, koje je Hrvatska ljekarnička komora objavila na svojim mrežnim stranicama, ljekarnicima se nalaže da hitni kontraceptiv ellaOne, koji se bez recepta izdaje od prošlog tjedna, izdaju pacijentici samo ako ispuni formular s 11 pitanja vezanih uz "njeno zdravlje i nastalu situaciju", navede svoj matični broj osiguranika i potpisom potvrdi točnost informacija. Ljekarnik treba upisati je li ili nije pacijentici izdao lijek, a ako jest, dužan je dati informacije o lijeku. Formular se čuva u ljekarni, a ljekarnik o izdavanju lijeka obavještava odabranog ginekologa pacijentice. Pritom se napominje da će se postupak pri prizivu savjesti ljekarnika definirati posebnim standardom, a da je naputak o obavještavanju ginekologa pacijentice u procesu rješavanja. Ističe se i da pritom pacijentici treba osigurati privatnost.

Smjernicama je priložen formular, u kojemu piše da se "podaci iz upitnika prikupljaju radi praćenja sigurnosti primjene ovog lijeka", te da će se koristiti sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić objavila je da će o cijelom slučaju zatražiti očitovanje Ministarstva zdravlja i Hrvatske ljekarničke komore.

"Budući da je reprodukcija to jest začeće, trudnoća i porod stanje imanentno isključivo ženama, koje o tom odluku donose autonomno, svako ograničenje donošenja odluke o tom pravu predstavlja diskriminaciju temeljem spola. Konkretno, u ovom slučaju Hrvatska ljekarnička komora svojim Protokolom vezanim za način prodaje ellaOne kontracepcijskog sredstva tzv. 'tablete za dan poslije' ograničava slobodu pristupa ovom medicinskom proizvodu zajamčenu Uredbom EZ br. 726/2004, ujedno izravno diskriminirajući žene u fertilnoj dobi, suprotno Direktivi vijeća 2004/113/EZ i Zakona o ravnopravnosti spolova", navodi se u stajalištu pravobraniteljice Višnje Ljubičić objavljenom u ponedjeljak na njenoj mrežnoj stranici.

Mediji su, prateći prve dane prodaje ellaOne tableta, izvijestili i o različitim postupcima u ljekarnama, od neugodnih postavljanja pitanja pred nazočnima, do ignoriranja smjernica o ispunjavanju formulara.