V.d. dekana Filozofskog fakulteta: „Budite spremni suočiti se s pravnim posljedicama“

U povodu e-mailova koje je v.d. dekana Filozofskog fakulteta u Zagrebu Željko Holjevac uputio na fakultetske adrese oglasila se Inicijativa članova i zamjenika u Vijeću tog fakulteta koja je najoštrije osudila prijetnje koje je v.d. dekana uputio dvjema kolegicama i dvojici kolega.

Te su prijetnje, kako tvrde u Inicijativi, kao skriveni adresati (u rubrici BCC) primili i drugi potpisnici sazivanja sjednice Vijeća Filozofskog fakulteta, s jasnim upozorenjem kako se kolegice i kolege moraju „biti spremni suočiti s pravnim posljedicama (…) nelegalnih aktivnosti“, odnosno „neovlaštenog obavljanja službene radnje (čl. 322 Kaznenog zakona)“.

Kako će se sutra održati i sjednica Fakultetskog vijeća, Inicijativa je najavila tiskovnu konferenciju ispred Filozofskog fakulteta, Ivana Lučića 3, u 14 sati, na kojoj će govoriti o prijetnjama kaznenim sankcijama zbog sazivanja sjednice.

U najavi Inicijativa je najoštrije osudila prijetnje sankcijama koje je uputio Holjevac. Upozorili su da su prijetnje „upućene kolegicama i kolegama koji su izdvojeni i imenovani kao organizatori podložni kaznenim sankcijama samo zbog toga što su u ime velikog broja potpisnika urudžbirali materijale za sjednicu i zahtjev za dodjeljivanjem prostorije u kojoj će se sjednica održati“. Inicijativa izražava solidarnost s prozvanima i zahtijeva da se nad zaposlenicima FF-a fakulteta prestane provoditi nasilje kroz institucije.

Tim povodom Inicijativa je poslala otvoreno pismo koje donosimo u cijelosti:

„Najoštrije osuđujemo prijetnje koje je v. d. dekana Željko Holjevac uputio na fakultetske e-mail adrese izravno dvjema kolegicama i dvama kolegama, a koju su kao skriveni adresati (u rubrici BCC) primili i drugi potpisnici sazivanja sjednice Vijeća Filozofskog fakulteta. Skrećemo vam pažnju da poruka završava upozorenjem kako se kolegice i kolege moraju 'biti spremni suočiti s pravnim posljedicama (…) nelegalnih aktivnosti', odnosno 'neovlaštenog obavljanja službene radnje (čl. 322 Kaznenog zakona)'.

Našim kolegicama i kolegama v.d. dekana dakle prijeti sankcijama na temelju čl. 322. Kaznenog zakona koji glasi: 'Tko neovlašteno izvrši kakvu radnju koju je ovlaštena izvršiti samo službena ili vojna osoba, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine'. Prijetnja je upućena kolegicama i kolegama koji su izdvojeni i imenovani kao organizatori podložni kaznenim sankcijama samo zbog toga što su u ime velikog broja potpisnika urudžbirali materijale za sjednicu i zahtjev za dodjeljivanjem prostorije u kojoj će se sjednica održati.

Jasno se vidi da v.d. dekana u tom upozorenju kolegicama i kolegama prijeti poimenično i izravno - a posredno, kao skrivenim adresatima, i drugim potpisnicima zahtjeva - vrlo ozbiljnim sankcijama te se predstavlja kao službena osoba, premda ni dekan ni v. d. dekana sukladno tom Zakonu nisu službene osobe, nego javni, a ne državni službenici, a kamoli dužnosnici. Naime, u čl. 87. istog Zakona propisuje se da je 'Službena osoba državni dužnosnik ili službenik, dužnosnik ili službenik u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, nositelj pravosudne dužnosti, sudac porotnik, član Državnog sudbenog vijeća ili Državnoodvjetničkog vijeća, arbitar i javni bilježnik. Službenom osobom smatra se i osoba koja u Europskoj uniji, stranoj državi, međunarodnoj organizaciji koje je Republika Hrvatska član, međunarodnom sudu ili arbitraži čiju sudbenost Republika Hrvatska prihvaća, obavlja dužnosti povjerene osobama iz prethodne rečenice'.

Dakle, v.d. dekana se u svrhu zastrašivanja kolegica i kolega pogrešno predstavlja kao službena osoba čime istodobno krši zakon (kao u slučaju potpisivanja nezakonitog aneksa ugovora o radu bivšeg dekana Previšića). Ovakav postupak v.d. dekana Holjevca, da neosnovano prijeti našim kolegicama i kolegama, navodi na zaključak da je očito krenuo stopama svojeg prethodnika koji je svojedobno podnio kaznene prijave protiv dvije kolegice i redovne profesorice na ovom Fakultetu. Izražavamo solidarnost s prozvanim kolegicama i kolegama te zahtijevamo da se nad zaposlenicima Filozofskog fakulteta prestane provoditi nasilje kroz institucije.“

Tim povodom oglasio se i Nezavisni sindikat znanosti i obrazovanja priopćenjem koje potpisuje predsjednik Velikog vijeća Vilim Ribić. Sindikat, na temelju svojih članova, tvrdi da je sjednica Vijeća u ponedjeljak sazvana u skladu sa zakonskim propisima.

“Unatoč činjenici što Statut Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izričito ne propisuje da bi određen broj članova Vijeća imao samostalno pravo sazvati sjednicu, smatramo da okolnost da sjednica nije sazvana od strane dekana (ili v.d.-a te dužnosti), ne odriče pravo većini članova Fakultetskog vijeća da je sami sazovu i održe, uvažavajući pri tom sva uobičajena pravila postupanja i rada na sjednicama Vijeća, te imperativ da Vijeće propisanom većinorn glasova prisutnih članova donosi odluke o pitanjima koje su sukladno Članku 35. Statuta u njegovoj nadležnosti."

Naglašavaju da je Fakultetsko vijeće kao jedno od tijela upravljanja Fakultetom ovlašteno sarnostalno donositi odluke iz svoje nadležnosti,i da za to “sasvirn sigurno ne treba tražiti prethodno ovlaštenje ili odobrenje.”

Također, dodaju, niti jedan član Fakultetskog vijeća za sudjelovanje u radu ovako sazvane sjednice Vijeća ne treba posebno dopuštenje ili odobrenje, jer je dužnost svakog člana Fakultetskog vijeća odazvati se pozivu. “Niti jedan član Fakultetskog vijeća zbog sudjelovanju u radu i donošenju odluka na sjednici sazvanoj na gore opisan način ne bi mogao biti podvrgnut bilo kakvom postupku utvrđenja odgovornosti za povrede obveza iz radnog odnosa ni od strane Vas kao v.d. dekana niti od strane bilo kojeg drugog tijela Fakulteta i Sveučilišta.”

E-mail v.d.dekana: Ovo što radite je protustatutarno i protuzakonito

Poštovani kolega, poštovani kolegice,

u svezi s vašim dopisima i pozivima, koje ste mi uputili preko urudžbenog zapisnika (Urbroj: 3804-850-16-1 i Urbroj: 3804-850-16-69 od 16. studenoga 2016.), dužan sam vas kao potpisnike dopisa i organizatore nelegalne izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća podsjetiti da, prema Statutu Filozofskoga fakulteta, Fakultetsko vijeće radi na sjednicama koje priprema, saziva i kojima predsjedava dekan Fakulteta (čl. 36., st. 1. Statuta). Dužan sam vas također upozoriti da su sve aktivnosti kojima namjeravate organizirati izvanrednu sjednicu Fakultetskog vijeća, kršeći navedenu odredbu Statuta kao i Odluku Senata Sveučilišta o poništavanju izbora za Studentski zbor Filozofskog fakulteta i studentskih predstavnika u Fakultetskom vijeću Filozofskog fakulteta te o provođenju novih izbora (Klasa: 602-04/16-34/2; Urbroj: 380-020/173-16-1 od 13. rujna 2016.), ne samo protustatutarne nego i protuzakonite u smislu neovlaštenog obavljanja službene radnje (čl. 322 Kaznenog zakona) te da se morate biti spremni suočiti s pravnim posljedicama takvih nelegalnih aktivnosti.

S poštovanjem,

O. d. dekana

izv. prof. dr. sc. Željko Holjevac

v.d.dekana-filozofskog-fakulteta-budite-spremni-suociti-se-s-pravnim-posljedicama-4854-5743.jpg

Inicijativa članova i zamjenika u Vijeću Filozofskog fakulteta u Zagrebu sazvala je tiskovnu konfe-renciju za ponedjeljak u 14 sati
Inicijativa članova i zamjenika u Vijeću Filozofskog fakulteta u Zagrebu sazvala je tiskovnu konfe-renciju za ponedjeljak u 14 sati
Foto: 
FaH