Venecijanska komisija: Mađarski zakon o visokom obrazovanju prestrog i cilja na Sorosa

U današnjem preliminarnom mišljenju, pravni stručnjaci Venecijanske komisije Vijeća Europe napominju da su opće odredbe mađarskog zakona o visokom obrazovanju općenito u skladu s uobičajenom europskom praksom, ali kritički napominju da su  mnogi zahtjevi zakona prestrogi ili  neopravdani ako ih se primijeni  na već postojeća sveučilišta.

Riječ je o zakonu koji se odnosi i na Srednjoeuropsko sveučilište (CEU) u Budimpešti čiji je osnivač američki milijarder George Soros.

Venecijanska komisija priznaje pravo države da regulira inozemna sveučilišta na svom teritoriju, posebice u izostanku  jedinstvenih europskih normi ili modela na terenu, te da je pravo mađarskih vlasti da procijene kada treba ažurirati taj okvir i treba li on  biti ažuriran i prilagođen novim izazovima.

No, dok novi zakonski regulatorni okvir može biti legitimno primijenjen na inozemna sveučilišta koja još nisu aktivna u Mađarskoj, sa sveučilištima koja već rade nije isti slučaj.

Mišljenje Venecijanske komisije - utemeljeno na posjetima i konzultacijama u Mađarskoj - utvrdilo je da je zakon usvojen u prekomjerno ubrzanom procesu koji nije omogućio transparentnu i inkluzivnu zakonodavnu proceduru koja bi ponudila odgovarajuće mogućnosti za konzultacije sa svim zainteresiranim stranama i koja bi pridonijela  demokratskom legitimitetu zakona.

Iako je novi zakon neutralno sročen i ne navodi izrijekom nijednu  posebnu instituciju, mišljenje Venecijanske komisije ističe da zakon doista izravno utječe uglavnom na Srednjoeuropsko sveučilište (CEU).

Naime, novi zakon zahtijeva zaključivanje međunarodnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Mađarske kako bi se CEU mogao nastaviti funkcionirati i obvezuje CEU da uspostavi kampus u svojoj zemlji podrijetla. Zakon također zabranjuje uporabu identičnih imena na različitim jezicima. Od 24 inozemna sveučilišta koja trenutno djeluju u Mađarskoj, čini se da će  CEU (i njihov mađarski partner  KEE) biti jedni na koje će utjecati ta odredba, , jer bi  u skladu s njom  KEE ili CEU morali mijenjati svoje ime, A  to bi – prema mišljenju - bilo štetno za sliku te  institucije.

Među svojim preporukama, Venecijanska komisija poziva mađarske vlasti da oslobode već postojeća  sveučilišta od obveze da inozemno sveučilište osigura obrazovanje u zemlji sjedišta i da uklone zabranu upotrebe identičnih imena na različitim jezicima. Mišljenje također traži garancije  da nova pravila o uvjetima za radne dozvole neće  neproporcionalno utjecati  na akademsku slobodu i da će se primjenjivati na nediskriminiratoran  i fleksibilan način, bez ugrožavanja kvalitete i međunarodnog karaktera obrazovanja već  postojećih sveučilišta.

Mjere i protiv nevladinih organizacija

Europska komisija je u travnju otvorila postupak zbog kršenja europskog prava protiv Mađarske zbog donošenja spornog zakona koji bi mogao dovesti do zatvaranja Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti.

Tisuće mađarskih i stranih studenata, profesora i građana protestiralo je tada u Budimpešti tražeći da vlada povuče zakon. Peticiju protiv ukidanja Sorosevog sveučilišta potpisalo je i oko 150 hrvatskih studenata i profesora.

U međuvremenu, mađarski parlament je u lipnju donio i restriktivan zakon o nevladinim organizacijama.

Oba propisa dio su kampanje vlade premijera Viktora Orbana protiv Sorosa i civilnog društva u Mađarskoj.

venecijanska-komisija-madarski-zakon-o-visokom-obrazovanju-prestrog-i-cilja-na-sorosa-6008-7594.jpg

Mišljenje Venecijanske komisije utvrdilo je da je zakon usvojen u prekomjerno ubrzanom procesu koji nije omogućio transparentnu i inkluzivnu zakonodavnu proceduru
Mišljenje Venecijanske komisije utvrdilo je da je zakon usvojen u prekomjerno ubrzanom procesu koji nije omogućio transparentnu i inkluzivnu zakonodavnu proceduru
Foto: 
Central European University

Vijesti