Žene kažu "ne" fleksibilizaciji

"Nećemo zaboraviti osam sati rada, osam sati kulturnog uzdizanja i osam sati odmora", poručeno je s prosvjednog marša u Zagrebu na kojem se okupilo stotinjak aktivistkinja za ženska prava i socijalnu pravdu.  Prosvjednice se protive prijedlogu novog Zakona o radu, a u tome su im se na ulicama pridružili i predstavnici sindikata.

Povorka je s porukama poput "Sačuvajmo rad na neodređeno" i "Ne prihvaćamo demontažu socijalne države" krenula od Zavoda za zapošljavanje u Zvonimirovoj ulici do Trga bana Jelačića.

Aktivistice su upozorile kako će prema novom Zakonu u radu posebno nesigurne biti žene, odnosno trudnice, starije radnice i osobe s invaliditetom te kako će oni dodatno otežati položaj mladih žena na tržištu rada.

Na skupu se moglo čuti i to kako novim zakonom rad na određeno postaje pravilo, a ne iznimka.  Aktivistice traže da se u zakonu regulira radni tjedan do 40 sati i osam sati prekovremenog rada, da ugovor o radu na određeno smije trajati najdulje dvije godine te da se ograniči broj takvih ugovora unutar jedne tvrtke.

"Žene kažu ne fleksiblizaciji", osnova je poruka koja je poslana s tog skupa upriličenog u povodu Međunarodnog dana žena.