hrvatska-po-demokraciji-11.medu-29-tranzicijskih-zemalja-5446-6700.jpg

Svrstana u kategoriju polukonsolidirane demokracije, Hrvatska je najbolju ocjenu - 2,75 dobila za sektor civilnog društva, a najlošiju za pravosuđe i neovisnost 4,50
Svrstana u kategoriju polukonsolidirane demokracije, Hrvatska je najbolju ocjenu - 2,75 dobila za sektor civilnog društva, a najlošiju za pravosuđe i neovisnost 4,50
Foto: 
FaH / Damir Senčar