i-kad-se-cita-dodirom-i-zvukom-cita-se-2551-2618.jpg

"Naš fond ima više od 5000 naslova, i na brajici i zvučnih, a na godinu produciramo 120 do 130 novih djela", kaže Sanja Frajtag, ravnateljica Hrvatske knjižnice za slijepe.
"Naš fond ima više od 5000 naslova, i na brajici i zvučnih, a na godinu produciramo 120 do 130 novih djela", kaže Sanja Frajtag, ravnateljica Hrvatske knjižnice za slijepe.
Foto: 
Hkdrustvo.hr