nase-elite-sastavljene-su-od-pukih-karijerista-koji-ne-smiju-citati-krlezu-jer-tamo-pise-sve-o-njima.jpg

„Krleža jednostavno ne bi pristao na tranziciju. Za njega je ona pad u barbarizam: jer što je to kad se čovjek s mržnjom odriče socijalizma i počinje ljubiti kapitalizam nego mazohizam i sadizam. Za Krležu su preduvjeti humaniteta upravo sljedeći činovi: tvornice predate na upravu radničkim vijećima, nacionalizirane banke, ukinuti veleposjedi... Tranzicija je pak obratni proces - povraćaj u prahistoriju“
„Krleža jednostavno ne bi pristao na tranziciju. Za njega je ona pad u barbarizam: jer što je to kad se čovjek s mržnjom odriče socijalizma i počinje ljubiti kapitalizam nego mazohizam i sadizam. Za Krležu su preduvjeti humaniteta upravo sljedeći činovi: tvornice predate na upravu radničkim vijećima, nacionalizirane banke, ukinuti veleposjedi... Tranzicija je pak obratni proces - povraćaj u prahistoriju“
Foto: 
Facebook Montažstroj