nase-elite-sastavljene-su-od-pukih-karijerista-koji-ne-smiju-citati-krlezu-jer-tamo-pise-sve-o-njima.jpg

„Ako sam i nepoželjan u Beogradu, ja sam tu poziciju vlastitim trudom izgradio, i na nju sam ponosan kao na vlastito djelo, jer zamislite da sam ja u Beogradu poželjan, među Vučićevim ulizicama i podrepašima koji su zapravo likovi iz Krležine ratne proze“
„Ako sam i nepoželjan u Beogradu, ja sam tu poziciju vlastitim trudom izgradio, i na nju sam ponosan kao na vlastito djelo, jer zamislite da sam ja u Beogradu poželjan, među Vučićevim ulizicama i podrepašima koji su zapravo likovi iz Krležine ratne proze“
Foto: 
Facebook Montažstroj