nikola-leskovar-drustvo-traumatizira-vise-nego-bombe-6990-9499.jpg

 „Diskutirali su jesam li izbjeglica ili prognanik. Neki su govorili da sam prognanik jer su mi roditelji rođeni ovdje, no prema naglasku bio sam Bosanac, dakle izbjeglica – znači trebao sam ući u njihovu sliku o sebi“
„Diskutirali su jesam li izbjeglica ili prognanik. Neki su govorili da sam prognanik jer su mi roditelji rođeni ovdje, no prema naglasku bio sam Bosanac, dakle izbjeglica – znači trebao sam ući u njihovu sliku o sebi“
Foto: 
Siniša Sunara