nova-ljevica-svaka-prilika-za-mir-vaznija-je-od-ijednog-razloga-za-sukob-i-rat-6356-8177.png

"Velika većina političkih stranka nije ni danas naučila da je jamstvo održivom miru ponajprije snažna demokratska kultura, poštivanje ljudskih prava i dostojanstven život svih građana i građanki, a ne naoružavanje"
"Velika većina političkih stranka nije ni danas naučila da je jamstvo održivom miru ponajprije snažna demokratska kultura, poštivanje ljudskih prava i dostojanstven život svih građana i građanki, a ne naoružavanje"
Foto: 
Nova ljevica