platforma-112-ljudska-prava-ne-stite-se-plagijatima-i-sukobima-interesa-5409-6633.jpg

Platforma 112 upozorava na opasnost od kompromitiranja građanskog nadzora sigurnosno-obavještajnih službi ako Hrvatski sabor usvoji prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i šest članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija od kojih su neki u sukobu interesa ili im je narušen ugled u javnosti zbog plagiranja
Platforma 112 upozorava na opasnost od kompromitiranja građanskog nadzora sigurnosno-obavještajnih službi ako Hrvatski sabor usvoji prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i šest članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija od kojih su neki u sukobu interesa ili im je narušen ugled u javnosti zbog plagiranja
Foto: 
FaH / Daniel Kasap