revizionisticki-pamflet-igora-vukica-o-kozarackoj-djeci-3-6039-7645.jpg

Vukić i njegovi suradnici, oboružani neznanjem ili manjkom savjesti neumorno nastavljaju propagirati teze o reakciji ustaša na ustanak u Potkozarju kao odgovoru usklađenom s ratnim pravilima tog vremena, a o Anti Paveliću kao spasitelju srpske kozaračke djece
Vukić i njegovi suradnici, oboružani neznanjem ili manjkom savjesti neumorno nastavljaju propagirati teze o reakciji ustaša na ustanak u Potkozarju kao odgovoru usklađenom s ratnim pravilima tog vremena, a o Anti Paveliću kao spasitelju srpske kozaračke djece
Foto: 
JUSP Jasenovac/Crol.hr