strasbourg-hrvatska-kriva-jer-nije-istrazila-zlocin-motiviran-mrznjom-prema-romima-5385-6589.jpg

Hrvatska oštećenoj građanki mora platiti 12.500 eura na ime nematerijalne štete te još 2.200 eura za troškove postupka, odnosno ukupno oko 110.000 kuna
Hrvatska oštećenoj građanki mora platiti 12.500 eura na ime nematerijalne štete te još 2.200 eura za troškove postupka, odnosno ukupno oko 110.000 kuna
Foto: 
ECHR - CEDH Council of Europe