tatino-zlato-7024.jpg

Budućnost „Đakićeve“ države mogu biti samo sjajna dostignuća tog i takvog domoljublja i patriotizma - telefonski induktori, šmrkovi, palice... i još simbolično, negdje u njenim tamnim podrumima - i jedan Hrvatski trolist
Budućnost „Đakićeve“ države mogu biti samo sjajna dostignuća tog i takvog domoljublja i patriotizma - telefonski induktori, šmrkovi, palice... i još simbolično, negdje u njenim tamnim podrumima - i jedan Hrvatski trolist