tudman-kako-biti-ustasa-i-socijalist-7725-10501.png

Za Tuđmana u njegovoj knjizi "Nacionalno pitanje u suvremenoj Europi" rješenje i za europske integracije i za tzv. bezdržavne narode je – nacionalizam. "...svaki onaj, koji bez predrasuda promatra povijesna zbivanja, mora doći do nedvojbena zaključka, da je nacionalizam jedna od najvažnijih i najdjelotvornijih pojava našega doba …
Za Tuđmana u njegovoj knjizi "Nacionalno pitanje u suvremenoj Europi" rješenje i za europske integracije i za tzv. bezdržavne narode je – nacionalizam. "...svaki onaj, koji bez predrasuda promatra povijesna zbivanja, mora doći do nedvojbena zaključka, da je nacionalizam jedna od najvažnijih i najdjelotvornijih pojava našega doba …
Foto: 
hrt.hr