u-hrvatskoj-raste-nacionalisticka-retorika-i-govor-mrznje-prema-srbima-izbjeglicama-i-migrantima.jpg

Amnesty tvrdi kako u Hrvatskoj i dalje ima diskriminacije nacionalnih manjina te navodi kako se Srbi povratnici suočavaju s problemom povrata imovine, a da je pravo na uporabu manjinskih jezika i pisma i dalje politizirano i neprovedeno u nekim gradovima. Romi su i dalje suočeni sa znatnim preprekama u pristupu obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, stanovanju i zapošljavanju
Amnesty tvrdi kako u Hrvatskoj i dalje ima diskriminacije nacionalnih manjina te navodi kako se Srbi povratnici suočavaju s problemom povrata imovine, a da je pravo na uporabu manjinskih jezika i pisma i dalje politizirano i neprovedeno u nekim gradovima. Romi su i dalje suočeni sa znatnim preprekama u pristupu obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, stanovanju i zapošljavanju
Foto: 
lupiga.com