ustanovljeno-priznanje-nada-dimic-koje-ce-se-dodjeljivati-isti-dan-kad-i-osramocena-nagrada-grada.jpg

Nagrađivat će se umjetnička djela i kulturne inicijative koje protestiraju, provociraju i ruše konvencije i tabue, umjetničke i kulturne prakse koje zajedno s progresivnim socijalnim pokretima i aktivizmom mijenjaju svijet – na bolje
Nagrađivat će se umjetnička djela i kulturne inicijative koje protestiraju, provociraju i ruše konvencije i tabue, umjetničke i kulturne prakse koje zajedno s progresivnim socijalnim pokretima i aktivizmom mijenjaju svijet – na bolje