vijeca-nacionalnih-manjina-pokaz-za-ispunjavanje-zakonske-forme-3169-3316.jpg

"Uz rijetke iznimke, manjinska vijeća postala su svrha sama sebi. Pretvorila su se u kvazipolitičke sinekure za manjinske stranke iako to nije njihova svrha. Dugo sam smatrala da se manjinska vijeća mogu unaprijediti, ali ovo je već četvrti izborni ciklus bez vidljivih pomaka", tvrdi Antonija Petričušić, profesorica na zagrebačkom Pravnom fakultetu
"Uz rijetke iznimke, manjinska vijeća postala su svrha sama sebi. Pretvorila su se u kvazipolitičke sinekure za manjinske stranke iako to nije njihova svrha. Dugo sam smatrala da se manjinska vijeća mogu unaprijediti, ali ovo je već četvrti izborni ciklus bez vidljivih pomaka", tvrdi Antonija Petričušić, profesorica na zagrebačkom Pravnom fakultetu
Foto: 
Snv.hr