zelimir-peris-kultura-ce-prespavati-ovu-godinu-7505-10160.jpg

„'Mladenka' je počela kao moj obračun s praznovjerjem. Imati junakinju koja iskorištava ljudsko praznovjerje bila mi je početna točka u kojoj sam mogao progovarati o vjeri i religiji i njihovoj moći nad ljudima, temama koje me uvijek zanimaju“
„'Mladenka' je počela kao moj obračun s praznovjerjem. Imati junakinju koja iskorištava ljudsko praznovjerje bila mi je početna točka u kojoj sam mogao progovarati o vjeri i religiji i njihovoj moći nad ljudima, temama koje me uvijek zanimaju“
Foto: 
foto: Adrijana Vidić