HRW pozvao UN da istraži kršenje prava djece migranata u Hrvatskoj

Organizacija za zaštitu i promicanje ljudskih prava Human Rights Watch (HRW) preporučila je Odboru za prava djeteta Ujedinjenih naroda da pozove Hrvatsku da istraži navodno neetično postupanje nad djecom migrantima i tražiteljima azila, stoji u objavi organizacije u ponedjeljak.

HRW, neprofitna i nevladina organizacija osnovana 1978. koja se sastoji od oko 400 članova iz cijelog svijeta, pozvala je UN-ov Odbor i da od Hrvatske zatraži pristup azilu i pravedne procedure za one koji su na njezinom teritoriju ili na granicama.

Organizacija navodi kako je Hrvatska tijekom 2017. protjerivala tražitelje azila i migrante koji su ušli u Hrvatsku iz Srbije bez razmatranja njihovih zahtjeva za azilom. 

Dodaje se kako je u srpnju Europski sud pravde presudio da je Hrvatska prekršila zakone EU-a dopustivši tražiteljima azila da prijeđu u Sloveniju i Austriju bez provjere njihovih zahtjeva. 

HRW navodi kako su tražitelji azila i djeca izbjeglice i dalje žrtve društvene izolacije te da imaju poteškoća u pristupu obrazovanju i učenju jezika.

Dodaje kako su djeca bez pratnje i djeca azilanti smještena u institucije za djecu koja nemaju odgovarajuće kapacitete za njihovu zaštitu i brigu, te da samo jedno od 30 djece bez pratnje upisano u školu ove školske godne.

HRW preporuča Odboru za prava djeteta UN-a da pita hrvatsku vladu koje je korake poduzela za poboljšanje pristupu azilu za sve migrante i tražitellje azila, uključujući djecu te koje im usluge pruža vezano za tjelesno i duševno zdravlje te obrazovanje, uključujući nastavu jezika.

Također, organizacija za ljudska prava preporučuje da Odbor pozove Vladu RH da istraži navodne zloupotrebe djece migranata i tražitelja azila te da osigura osmišljen i pravedan pristup azilu za osobe na svom teoritoriju i na njezinim granicama.  

Human Right Watch u siječnju izvjestio kako je Hrvatska do kolovoza 2017. primila 1262 zahtjeva za azilom, od kojih je 76 tražitelja dobilo neki oblik zaštite, dok je do kraja rujna Hrvatska iz Grčke i Italije preuzela 78 azilanata.

Prema najnovijim službenim podacima, Hrvatska je do kraja prošle godine primila 60 ljudi iz Grčke, 21 osobu iz Italije i sedam sirijskih obitelji iz Turske koje broje 48 ljudi. Prema sustavu kvota, preuzela je obvezu primiti 1583 azilanata.

hrw-pozvao-un-da-istrazi-krsenje-prava-djece-migranata-u-hrvatskoj-6501-8442.jpg

HRW preporuča Odboru za prava djeteta UN-a da pita hrvatsku vladu koje je korake poduzela za poboljšanje pristupu azilu za sve migrante i tražitelje azila, uključujući djecu
HRW preporuča Odboru za prava djeteta UN-a da pita hrvatsku vladu koje je korake poduzela za poboljšanje pristupu azilu za sve migrante i tražitelje azila, uključujući djecu
Foto: 
Are You Syrious?

Vijesti