Zagreb je naš: Vratimo Zagreb građanima!

"Sve bi njih trebalo malo u rat, pa se ne bi bavili glupostima. Idemo!"

I stvarno su otišli. Gospođa bi možda i ostala, ali gospodin je bio neumoljiv. Uzeo ju je pod ruku i poveo prema stepenicama, niz uspinjaču, kratko konstatirajući da cijeli grad smrdi jer je zbog južine "proradila kanalizacija".

Svega mu je bilo na vrh glave, najviše tog stadionskog skandiranja: "Čiji je Zagreb?" pa odgovora: "Zagreb je naš!".

Na živce mu je išlo četiristotinjak građana koji su se u utorak poslijepodne skupili baš zato da kažu da je Zagreb naš. Okupljeni oko istoimene inicijative namjeravaju se kandidirati na skorim lokalnim izborima. Inicijativi se pridružila i stranka "Za grad", čiji su članovi na prošlim izborima ušli u nekoliko lokalnih vijeća.  

Mjesto susreta bio je Gornji grad, Katarinin trg, cilj - nedaleka gradska skupština pred čijim je vratima pročitan proglas "Vratimo Zagreb u svoje ruke", koji donosimo u nastavku, a povod okupljanja današnje raspisivanje izbora za vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora.

Tomislav Tomašević, jedan od članova inicijative, rekao je da članovi četvrti i odbora, koji će se birati u svibnju, nemaju praktički nikakve ovlasti niti odlučuju i o jednoj bitnoj temi. Založio se za to da se znatno veća prava odlučivanja daju u ruke građanima, koji sami trebaju odlučivati kako će izgledati njihov grad.

Prozvao je gradsku upravu za zadovoljavanje partikularnih interesa umjesto javnih, optuživši sadašnju administraciju da na mala vrata priprema privatizaciju komunalnih poduzeća, što će, kako je naglasio, dovesti do viših računa, koje će plaćati svi građani.

"Danas je prvi dan proljeća. S prvim danom proljeća budi se i priroda, a budi se i Zagreb. Mi smo oni koje ste čekali jer Zagreb ne pripada samo njima!" zaključio je Tomašević.

Danijela Dolenec, također iz inicijative "Zagreb je naš", kazala je da je napokon došlo vrijeme za korjenite promjene jer Zagreb već godinama stagnira. "Otvorimo grad građanima. Neka oni odlučuju o budućnosti Zagreba. Branili smo vrtove i parkove i uspjeli smo ih obraniti. Vrijeme je da osvojimo institucije", rekla je Dolenec pozvavši građane da se uključe u inicijativu.

Sudeći po godištu okupljenih, uistinu bi se moglo zaključiti da je Zagreb njihov. Ako nije sada, bit će uskoro. Ipak, uspjeli smo pronaći i nekoliko starijih sugrađana kojima je također dosta ovakvog Zagreba.

"Želimo izvući Zagreb iz ralja Bandića i njegovih prijatelja. Želimo drukčiji grad. Želimo da se napokon počnu rješavati problemi, a ne graditi fontane. Treba urediti fasade, treba riješiti smeće. Uskoro ćemo se gušiti u vlastitom smeću", rekla nam je gospođa Ana, kojoj su se u razmišljanju pridružili Suzana i Josip, bračni par koji 70 godina hoda zagrebačkim ulicama i koji u ovom, kako rekoše, "omladinskom pokretu" vide budućnost.

"Dosta je dreka!", ponavljaju i oni.

Govana je, očito, svima dosta. Još samo da se suglasimo u tome što to oko nas smrdi i je li problem u južini ili čemu… 

"Vratimo Zagreb u svoje ruke"

Želimo izgraditi široku političku platformu u Zagrebu temeljenu na načelima održivog razvoja, društvene pravde i jednakosti koja stvara mehanizme aktivnog uključivanja građana u odlučivanje o razvoju grada!

Želimo da svi stanovnici Zagreba oblikuju razvoj grada jer grad pripada svima koji u njemu žive, a ne gradskim političkim i ekonomskim elitama!

Želimo grad koji provodi ekonomske, radne i socijalne politike koje će smanjiti društvene nejednakosti i omogućiti dostojanstven život svima!

Želimo grad koji se temelji na kulturi poštivanja različitosti i bezuvjetnoj zaštiti temeljnih prava i sloboda svakog čovjeka bez obzira na porijeklo, nacionalnost, vjeru, političko opredjeljenje, spol, seksualnu orijentaciju i druge osnove!

Želimo omogućiti građanima direktan utjecaj na raspolaganje gradskim resursima putem mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti kroz koje će odlučivati o svojoj neposrednoj okolini!

Želimo zaustaviti procese komercijalizacije, liberalizacije i privatizacije komunalnih usluga (vodoopskrba, pročišćavanje otpadnih voda, gospodarenje komunalnim otpadom itd.) koji dovode do lošije kvalitete, većih cijena i nepravednog pristupa komunalnim uslugama!

Želimo kvalitetne i svima dostupne javne usluge koje ne smiju ovisiti o profitnoj logici tržišta - od odgoja i obrazovanja djece i mladih do zdravstva i socijalne skrbi!

Želimo uvesti institucionalne inovacije koje će osigurati građanski nadzor u upravljanju javnim gradskim poduzećima i ustanovama kako bi se smanjila korupcija, klijentelizam i nepotizam!

Želimo unaprijediti upravljanje gradom uvođenjem najnovijih otvorenih tehnologija koje će omogućiti integraciju infrastrukturnih sustava grada, interakciju građana s upravom i direktno sudjelovanje građana u procesima planiranja i donošenja odluka!

Želimo decentralizirano i autonomno upravljanje kulturnim institucijama uz ujednačen razvoj institucionalne i nezavisne kulture te korištenje sada neiskorištenih gradskih prostora za razvoj kulture i umjetnosti!

Želimo razviti partnerstvo sa Sveučilištem u Zagrebu kao jezgrom istraživanja i razvoja nužnom za transformaciju gospodarstva, ali i kao krovnom institucijom odgovornom za razvoj aktivnoga građanstva i političke participacije građana!

Želimo grad u kojem će se sustavno ulagati u razvoj obrazovanja i obrazovne politike na svim razinama te u čijim će se vrtićima, osnovnim i srednjim školama provoditi odgoj i obrazovanje za demokraciju i ljudska prava!

Želimo amaterskom i rekreativnom sportu dati prioritet u sportskom razvoju grada, izgraditi novu i unaprijediti postojeću sportsku infrastrukturu te sportsko-rekreacijske sadržaje učiniti dostupnima svima, a posebno djeci!

Želimo grad u kojem se javni novac ne koristi za kratkoročne spektakle, već za dugoročne razvojne projekte koji sustavno unaprjeđuju kvalitetu i standard života svih stanovnika!

Želimo da Zagreb postane grad u kojem je proračun na svim razinama u potpunosti transparentan, a građani o dijelu proračuna direktno odlučuju!

Želimo grad u kojem se javni prostori poput parkova, trgova i ulica unaprjeđuju kako bi služili kao mjesta susreta i dnevni boravak za stanovnike, a ne kao prazne građevinske parcele za buduće megalomanske projekte!

Želimo zaustaviti špekulacije zemljištem u Zagrebu te staviti fokus na održivo upravljanje zemljištem u gradskom vlasništvu kao zalog za razvoj javnih programa stanogradnje, obrazovnih, kulturnih i ostalih javnih usluga, kao i poticanja zelene ekonomije s ciljem dugoročnih društvenih i ekonomskih dobrobiti!

Želimo potaknuti programe izgradnje, boljeg upravljanja i korištenja postojećih stambenih kapaciteta u vlasništvu grada kako rješavanje stambenog pitanja ne bi u potpunosti bilo prepušteno tržištu!

Želimo osuvremeniti gradsku prometnu infrastrukturu s naglaskom na prometnice za pješake i bicikliste te svima dostupan javni prijevoz!

Želimo da Zagreb ostvari radikalno smanjenje emisija stakleničkih plinova dekarbonizacijom ekonomije temeljene na obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti te da oblikuje prateće politike za socijalno pravednu prilagodbu klimatskim promjenama!

Želimo razviti kooperativnu ekonomiju grada u kojoj javne institucije mehanizmom javne nabave, i na druge načine, potiču održiv razvoj lokalnih gospodarskih djelatnosti i poduzetništva!

Želimo potaknuti razvoj zelene industrije i društveno pravedne ekonomske modele temeljene na načelima cirkularne ekonomije, društvenog poduzetništva i ekonomske demokracije.

Želimo uvesti socijalne i ekonomske politike koje potiču egalitarnu raspodjelu rada i skrbi između muškaraca i žena, te koje podržavaju raznolikost suvremenih kućanstava – od samohranih roditelja, preko istospolnih parova do proširenih obitelji!

Želimo da se Zagreb razvija kao interkulturalan grad u kojem se poštuju i ostvaruju prava migranata i izbjeglica te da sve koji odluče živjeti u njemu ravnopravno uključuje u gradski politički, ekonomski i kulturni život!

Želimo Zagreb učiniti prepoznatljivim kao zelen, otvoren i dinamičan grad u kojem je svima ugodno živjeti!

zagreb-je-nas-vratimo-zagreb-gradanima-5342-6529.jpg

Inicijativa "Zagreb je naš" u povodu raspisivanja izbora za zagrebačke četvrti i odbore okupila je pred Skupštinom više stotina građana
Inicijativa "Zagreb je naš" u povodu raspisivanja izbora za zagrebačke četvrti i odbore okupila je pred Skupštinom više stotina građana
Foto: 
Goran Borković