Obama: Internet mora biti javno dobro

Američki predsjednik Barack Obama poručio je u ponedjeljak da bi internet trebao biti javno dobro, šaljući time jasnu poruku u sklopu priprema nove regulative za pružatelje usluga pristupa mreži. Obama je složio s aktivistima koji zahtijevaju da se internet, uključujući i uslugu širokopojasnog pristupa, proglasi javnim dobrom i da ga regulira neovisno Savezno povjerenstvo za komunikacije (FCC).

Američki predsjednik pozvao je povjerenstvo da dobavljačima zabrani blokadu odnosno ograničavanje pristupa određenim internetskim stranicama. Smatra također da se internetskim stranicama ne bi trebala naplaćivati posebna naknada za iznimno brz pristup Internetu. "Internet je od samih početaka organiziran na temeljnim načelima otvorenosti, pravednosti i slobode. Nema kontrolora koji bi odlučivali kojim stranicama možete pristupiti. Nema ni cestarine na informatičkoj auto-cesti", poručio je američki predsjednik u video priopćenju koji je objavila Bijela kuća. "Napuštanje tih načela značilo bi kraj interneta kakav poznajemo", dodao je Obama.

Neočekivano oštrim priopćenjem američki se predsjednik suprotstavio dobavljačima usluge pristupa internetu, koji tvrde da će ih postrožena regulativa odvratiti od ulaganja u infrastrukturu i u poboljšanje usluge. Proglašenje interneta javnim dobrom predstavljalo bi "radikalnu promjenu politike koja bi mogla nanijeti veliku štetu otvorenom Internetu, tržišnom natjecanju i inovacijama", poručio je u priopćenju operater Verizon.

Američki savezni sudovi u siječnju su poništili skup propisa kojima je Savezno povjerenstvo za komunikacije dobavljačima usluge pristupa internetu zabranilo blokadu i diskriminatorni odnos prema internetskim sadržajima. FCC sada radi na novim propisima koji bi trebali postići isti cilj.