ceska-zasto-smo-ateisti-skeptici-i-antiklerikalci-2608-2708.jpg

Praška katedrala sv. Vida tek je 2006. godine vraćena Katoličkoj crkvi i to nakon 13-godišnjeg sudskog spora između Crkve i države koja je tvrdila da je katedrala iz 14. stoljeća simbol državnosti i da je bila sagrađena sredstvima svih, a ne samo katolika
Praška katedrala sv. Vida tek je 2006. godine vraćena Katoličkoj crkvi i to nakon 13-godišnjeg sudskog spora između Crkve i države koja je tvrdila da je katedrala iz 14. stoljeća simbol državnosti i da je bila sagrađena sredstvima svih, a ne samo katolika