orbanovo-ukidanje-rodnih-studija-napad-na-akademske-slobode-i-demokraciju-6971-9460.jpg

„Bilježimo razne vrste pritisaka na rodne studije, od fizičkih napada do ukidanja financiranja. Riječ o strategiji na europskoj razini", upozorila je Ulrike E. Auga, predstavnica RINGS-a
„Bilježimo razne vrste pritisaka na rodne studije, od fizičkih napada do ukidanja financiranja. Riječ o strategiji na europskoj razini", upozorila je Ulrike E. Auga, predstavnica RINGS-a
Foto: 
Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova